Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený objednávku pred dodaním tovaru kedykoľvek bezplatne zrušiť.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí zákazník o svojom odstúpení od zmluvy informovať Adolf Nytra, K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101, telefón: 556709998, 603496390, e-mail: anytra@anytra.cz formou jednostranného právneho rokovaní (napr . listom, faxom alebo e-mailom).

Tovar pošlite na vlastné náklady vami zvoleným dopravcom, balíček zašlite na adresu:

Adolf Nytra, K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101 Česká Republika

BALÍČEK NEPREDKLADAJTE NA DOBIERKU, nebude prevzatý a vráti sa vám späť.

Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie uvedie kupujúci v odstúpení dátum alebo číslo objednávky alebo faktúry a bankové spojenie.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, keď došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od kupujúceho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania kupujúcim, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaného predávajúcim). Platbu predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže kupujúci, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu škody a započítať ho na vrátenú čiastku.